CBR onderzoek

Met het CBR onderzoek wordt bedoeld het onderzoek naar de rijgeschiktheid dat door een psychiater van het CBR wordt verricht. Door sommigen wordt het ook wel eens een psychologisch onderzoek genoemd, maar die term is niet juist. Bij het CBR onderzoek kan het onder andere gaan om:

Wanneer CBR onderzoek?

Het CBR onderzoek wordt opgelegd bij rijden onder invloed van alcohol en/of het rijden onder invloed van drugs dan wel het bezit van een gebruikershoeveelheid drogerende stoffen.

CBR onderzoek bij alcohol

Het CBR onderzoek kan worden opgelegd wanneer u bent aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol, in de volgende gevallen:

CBR onderzoek wegens alcohol bij  Alcoholgehalte in de adem (µgl)  Alcoholgehalte in het bloed in pro mille (‰)
 NORMAAL BESTUURDERS (rijbewijs langer dan 5 jaar in het bezit)  > 785 µgl  > 1,8 ‰
 BEGINNEND BESTUURDER (rijbewijs korter dan 5 jaar in het bezit)  > 570 µgl  > 1,3 ‰

Verder krijgt u een CBR onderzoek opgelegd:

  • Indien er sprake is van een tweede overtreding wegens rijden onder invloed van alcohol binnen 5 jaren nadat u eerder al een EMA-cursus opgelegd hebt gekregen
  • Indien er sprake is van drie aanhoudingen binnen 5 jaren
  • Indien u de Nederlandse taal onvoldoende machtig bent zodat u geen EMA-cursus kunt volgen
  • Indien u bij de politie bekend staat als alcoholverslaafde

N.B. in de meeste gevallen wordt ook direct uw rijbewijs door het CBR afgepakt. U mag dan voorlopig niet rijden totdat u het CBR onderzoek met goed gevolg hebt doorlopen en de psychiater u dus niet aanmerkt als alcoholmisbruiker.

CBR onderzoek bij drugs

Wanneer het gaat om drugs, legt het CBR al snel een onderzoek op. U krijgt een CBR onderzoek indien:

  • wordt vastgesteld dat u onder invloed van drogerende stoffen een motorrijtuig hebt bestuurd
  • u als bestuurder drugs bij u hebt gehad en u hebt verklaard dat dit voor eigen gebruik is
  • u bij de politie bekend staat als drugsverslaafde

N.B. in de meeste gevallen wordt ook direct uw rijbewijs door het CBR afgepakt. U mag dan voorlopig niet rijden totdat u het CBR onderzoek met goed gevolg hebt doorlopen en de psychiater u dus niet aanmerkt als drugsmisbruiker.

Wat houdt een CBR onderzoek in?

Een CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt om verschillende redenen opgelegd, maar in de meeste gevallen gaat het om het feit dat het CBR om basis van informatie die de politie heeft doorgegeven twijfelt of u nog voldoet aan de eisen van geschiktheid die gelden voor het verkrijgen en het behoud van het rijbewijs. Zo wordt een CBR onderzoek opgelegd als u bent gepakt wegens rijden onder invloed van alcohol of drugs.

In het kader van het CBR onderzoek moet u dan een psychiatrische keuring ondergaan. Dat klinkt erg zwaar, maar het komt er eigenlijk op neer dat u een bloedonderzoek (bij alcohol) of urineonderzoek (bij drugs) moet ondergaan, dat u lichamelijk wordt onderzocht, dat de psychiater ook zal beoordelen of u psychiatrisch in orde bent en tot slot hebt u een gesprek met de psychiater waarin die de nodige vragen stelt over het alcohol- of drugsgebruik in het algemeen en het gebruik bij de laatste aanhouding.

Het klinkt allemaal vrij licht en bij veel mensen bestaat de gedachte dat ze hier wel doorheen zullen komen, nu ze toch echt geen alcohol- of drugsprobleem hebben, maar dat is een grote misvatting. Met name het vraaggesprek met de psychiater, ook wel de anamnese genoemd, is het moeilijkste onderdeel van het CBR onderzoek. In 2016 is maar liefst 80% van de onderzochte personen NIET door het CBR onderzoek heen gekomen.

Dit komt omdat het CBR onderzoek vol zit met strikvragen en valkuilen. Alleen met een goede voorbereiding van het gesprek met de psychiater, heeft u een goede kans om door het CBR onderzoek te komen!

> Meer informatie inhoud CBR onderzoek

Voorbereiding CBR onderzoek

Nadat wij in onze praktijk merkten dat steeds meer cliënten volstrekt ten onrechte als alcoholmisbruiker werden aangemerkt, terwijl ze zelfs nauwelijks alcohol drinken, hebben wij besloten cliënten hierop meer te gaan voorbereiden, en met succes! Met een gedegen voorbereiding van het CBR onderzoek zijn wij in al meer dan 1000 zaken in staat geweest om te voorkomen dat cliënten in de vele strikvragen en valkuilen tuinen. De voorbereiding voor het CBR onderzoek bestaat uit:

  • Het goed doorlezen van de uitgebreide informatiebrochure, met veel informatie, tips en adviezen, voorbeeldrapporten van andere cliënten en een volledige lijst met vragen voor het CBR onderzoek
  • Een gratis adviesgesprek van max. 15 min na bestudering van de brochure
  • De mogelijkheid van een advies op maat, waarbij u in gesprek met een CBR-advocaat, alle vragen doorneemt en alvast de antwoorden voorbereidt

 

Uzelf goed voorbereiden op het CBR onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure