CBR onderzoek drugs

Het CBR legt het onderzoek naar de rijgeschiktheid o.a. op in verband met rijden onder invloed van drugs. Men noemt het vaak ook het CBR drugsonderzoek, maar de term alcoholonderzoek is niet geheel juist. Het gaat om een CBR psychiatrisch onderzoek naar de rijgeschiktheid waarbij beoordeeld moet worden of bij de betrokkene sprake is van drugsmisbruik of drugsafhankelijkheid waardoor die persoon ongeschikt zou zijn om motorrijtuigen te besturen (in beginsel voor een jaar).

Criteria CBR onderzoek drugs

Het CBR kan in de volgende gevallen besluiten tot oplegging van een onderzoek naar de rijgeschiktheid: ivm drugs:
a) Indien u, als bestuurder, in het bezit was van benodigdheden voor het gebruik van drogerende stoffen en uit een door betrokkene aan de politie afgelegde verklaring blijkt dat deze voor eigen gebruik zijn;
b) Indien u, als bestuurder, in het bezit was van een gebruikershoeveelheid drogerende stoffen en uit een door betrokkene aan de politie afgelegde verklaring blijkt dat deze voor eigen gebruik is;
c) Indien u bij de politie bekend staat als gebruiker van drogerende stoffen;
d) Indien u, als bestuurder, bent staande gehouden of aangehouden onder invloed van drogerende stoffen.

Controleer altijd zorgvuldig of aan een van deze criteria is voldaan. Is dat niet het geval, raadpleeg dan een gespecialiseerde advocaat die namens u bezwaar kan aantekenen tegen de beslissing van het CBR waarbij het onderzoek naar de rijgeschiktheid is opgelegd.

CBR onderzoek drugs

Het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid ivm drugs wordt uitgevoerd door een psychiater in opdracht van het CBR. U ontvangt een oproeping voor een psychiatrisch onderzoek bij een vaste psychiater van het CBR bij uw in de buurt. Het is belangrijk dat u daar op tijd verschijnt. Het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid ivm drugsgebruik omvat vier onderdelen:

  1. Urineonderzoek
  2. Lichamelijk onderzoek
  3. Psychiatrisch onderzoek
  4. Vraaggesprek

Het is belangrijk dat u begrijpt wat ieder onderdeel van het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid inhoudt, zodat u weet wat u te wachten staat en u zich hierop kunt voorbereiden. Hieronder zullen wij alle onderdelen kort bespreken. Wilt u meer informatie, handige tips en adviezen, en waarschuwingen voor de vele strikvragen in het onderzoek, download dan onze informatiebrochure “Onderzoek naar de rijgeschiktheid”.

Zie ook: voorbereiden CBR onderzoek rijgeschiktheid


Urineonderzoek

Voor het gesprek met de keurend psychiater (en diens assistent) moet u verplicht in een potje plassen. Uw urine zal worden onderzocht op de aanwezigheid van bepaalde waarden die duiden op recent gebruik van drugs. In het algemeen is ons advies om in ieder geval tot het urineonderzoek geen drugs  te gebruiken. Aan de hand van uw urine kan het drugsgebruik tot enkele maanden voor het urineonderzoek worden vastgesteld.

Wanneer u de laatste tijd regelmatig drugs hebt gebruikt, kan dit blijken uit het urineonderzoek. Dit kan leiden tot een ongeldig verklaring van uw rijbewijs. In de informatiebrochure leggen wij per drug uit hoe lang dit – via de afbraakstoffen – is terug te vinden in uw urine. Ook geven wij advies hoe u er zeker van dat er geen drugs in uw urine wordt aangetroffen.

Lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek omvat niet meer dan een visuele beoordeling door de keurend psychiater. De psychiater let op lichamelijke aanwijzingen drugsgebruik, zoals spuitverwondingen.

Psychiatrisch onderzoek

Het psychiatrisch onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig de Richtlijnen psychiatrisch onderzoek bij volwassenen. Het is verplicht dat dit gedeelte door een psychiater wordt uitgevoerd. In de praktijk betekent dit dat u hooguit enkele minuten een psychiater ziet die een gesprekje met u heeft. De rest van het onderzoek (de anamnese; het vraaggesprek) wordt door een assistent gedaan. Tijdens het psychiatrisch zal met name gekeken worden of u er verzorgd uitziet, hoe u vragen beantwoordt, en of u een psychiatrisch verleden hebt.

Vraaggesprek

Het vraaggesprek vormt het laatste onderdeel van het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid. Hoewel juist dit onderdeel het beste valt voor te bereiden, gaat het in de meeste gevallen op vraaggesprek fout. Dit komt met name door de vele strikvragen en valkuilen die het onderzoek bevat.
Tijdens het vraaggesprek krijgt u veel vragen over uw drugsgebruik en uw algeheel functioneren. Via deze vragen probeert beoordeelt men of er sprake is van drugstolerantie, onthoudingsverschijnselen, sociaal disfunctioneren, etc.
Al gauw wordt gedacht dat u niet als drugsmisbruiker kunt worden aangemerkt, omdat u ook van uzelf weet dat u geen verslaafde bent. Dat is helaas een misvatting gebleken voor veel van onze cliënten. Het risico op een onjuiste beantwoording van de vragen is groot. Wees daarom voorzichtig, bereid u goed voor, en download de informatiebrochure “Onderzoek naar de rijgeschiktheid”

Voorbereiden CBR onderzoek rijgeschiktheid

Veel van onze clienten dachten zonder problemen door het onderzoek naar de rijgeschiktheid heen te kunnen komen, ook omdat zij van zichzelf wisten dat zij geen probleem met drugshadden. Dit is echter een grote vergissing! In onze praktijk komen met name clienten die echt geen drugsprobleem hebben, hetgeen ook volgt uit de normale urinewaarden die uit het onderzoek naar voren kwamen. Toch werd hun rijbewijs ongeldig verklaard. En waarom? Omdat zij “verkeerd” hebben geantwoord op de vele strikvragen die tijdens het onderzoek worden gesteld.

Wat veel mensen niet weten is dat u uzelf kunt voorbereiden op deze onderzoeken. Het is belangrijk te weten welke vragen de keurend psychiater zal stellen, waarop de psychiater zal letten tijdens het lichamelijk en medischonderzoek en naar welke waarden onderzoek wordt gedaan tijdens het urineonderzoek.

Wij hebben een uitgebreide informatiebrochure opgesteld waarin wij uitvoerig uitleggen wat het onderzoek naar de rijgeschiktheid precies inhoudt, waarop u wordt onderzocht, welke vragen er worden gesteld. De informatiebrochure bevat veel tips en waarschuwingen voor (strik)vragen. Wij leggen u de strekking en achtergronden bij de belangrijkste vragen uit zodat u begrijpt waarom de vragen worden gesteld. Dit vergroot de kans dat u uw rijbewijs kunt behouden.

De informatiebrochure is opgesteld door mr. J.J. van ‘t Hoff, advocaat bij De Lange c.s. Advocaten. Door de vele ervaring en het grondig onderzoeken en analyseren van het onderzoek naar de rijgeschiktheid, heeft hij een zeer uitgebreide en erg nuttige informatiebrochure kunnen opstellen waarvan het succes in de praktijk is gebleken. Hij weet als geen ander waar het vaak mis gaat tijdens het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Maar liefst 90% van zijn cliënten slagen de eerste keer voor het onderzoek naar de rijgeschiktheid.

Beschouw het downloaden van de informatiebrochure dan ook als een goede investering. De kosten voor het downloaden van de informatiebrochure “onderzoek naar de rijgeschiktheid” bedragen € 65,00 incl. BTW. Met een enkel adviesgesprek bij een advocaat bent u zeker het dubbele kwijt! U bespaart bovendien nog een hoop andere kosten en ergenis.

Nog niet overtuigd?

Bent u nog niet overtuigd van de noodzaak van een gedegen voorbereiding van het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid?

Uzelf goed voorbereiden op het CBR onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure