Voordelen informatiebrochure ‘onderzoek naar de rijgeschiktheid’

Na bestelling van de informatiebrochure 'onderzoek naar de rijgeschiktheid' merkt u al snel genoeg dat de brochure u echt gaat helpen om met succes door het CBR onderzoek heen te komen.  Wij zetten voor u alle voordelen van de informatiebrochure op een rijtje:

1. U weet precies welke vragen er gesteld kunnen worden

In de brochure worden alle vragen, die tijdens het onderzoek worden gesteld, behandeld. Echt alle vragen worden in de brochure besproken. In de bijlagen bij de informatiebrochure zit ook een vragenlijst die de door de psychiaters tijdens het onderzoek worden behandeld.

> Meer informatie vragen psychiatrisch onderzoek cbr

2. U begrijpt waarom deze vragen worden gesteld

In de informatiebrochure geven we niet alleen een opsomming van de vragen die door de psychiater aan u worden gesteld, maar ook waarom de vragen worden gesteld. Het onderzoek bevat namelijk veel strikvragen en als u niet begrijpt waarom de vragen worden gesteld, is de kans groot dat u de vragen 'verkeerd' beantwoord.

Een van die vragen is bijvoorbeeld of u zich tot rijden in staat voelde voordat u werd aangehouden. Met deze vraag wil de psychiater vaststellen of er sprake is van tolerantie, een bepaalde mate van gewenning van alcohol. Het antwoord op deze vraag kan erg tegennatuurlijk aanvoelen, maar een positief antwoord kan al snel leiden tot de diagnose 'alcoholmisbruik'. Bij rijden onder invloed van drugs of gebruik van drugs in het algemeen, speelt dezelfde problematiek.

En zo bevat het onderzoek veel strikvragen die u goed moet begrijpen om te voorkomen dat u ten onrechte als alcohol- of drugsmisbruiker wordt aangemerkt.

3.  U gaat verbanden zien tussen de verschillende vragen 

Na lezing van de informatiebrochure gaat u  verbanden zien tussen de verschillende vragen en begrijpt hoe het ene antwoord ook gevolgen kan hebben voor een andere vraag. Zo krijgt u de vraag naar uw normale alcoholgebruik (dus wat u gemiddeld per week drinkt). Een te lage opgave van uw normale alcoholgebruik wordt al snel door de psychiater afgedaan als leugenachtig en maakt de hele anamnese ongeloofwaardig, maar een te hoog gemiddeld alcoholgebruik duidt weer op alcoholmisbruik. Ook geldt er weer een maximum aantal glazen per dag. Het is erg belangrijk dat, mede op basis van het bij aanhouding geconstateerde alcoholgehalte hier het antwoord op de vraag goed berekend. De informatiebrochure helpt u bij het berekenen van een aannemelijk alcoholgebruik dat niet te hoog is. 

4. U leert hoe het bloedonderzoek en urineonderzoek werkt en hoe lang ze eerder gebruik kunnen terugzien

In de informatiebrochure wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende parameters waarop wordt gelet bij het bloedonderzoek en het urineonderzoek. Bij het bloedonderzoek zijn dat o.a. de bloedwaarden ALAT, ASAT, GammaGT en %CDT. In de informatiebrochure leggen wij precies uit wat deze bloedwaarden precies inhouden, waarop wordt gelet en hoe lang (overmatig) alcoholgebruik op basis van deze bloedwaarden kan worden vastgesteld. 
Voor het urineonderzoek leggen wij uit welke drugsgebruik via de urine kan worden vastgesteld en tot hoeveel dagen en weken terug het drugsgebruik kan worden geconstateerd.

5. U begrijpt op welke lichamelijke kenmerken wordt gelet

De psychiater verricht ook een lichamelijk onderzoek. In de informatiebrochure leggen wij uit op welke lichamelijke kenmerken de psychiater let om alcohol- of drugsmisbruik vast te stellen, zodat u hier rekening mee kunt houden in uw kledingkeuze.
Verder leggen wij ook uit welke lichamelijke oefeningen u moet doen zodat u die zelf thuis kunt oefenen. 

> DIRECT DE INFORMATIEBROCHURE 'ONDERZOEK NAAR DE RIJGESCHIKTHEID' BESTELLEN

Opties voorbereiding CBR-onderzoek

Uzelf goed voorbereiden op het CBR onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure