CBR keuring alcohol

De CBR keuring alcohol wordt opgelegd na rijden onder invloed van alcohol. Niet in alle gevallen wordt de maatregel terecht opgelegd. In sommige gevallen kan het verstandig zijn om bezwaar aan te tekenen tegen de opgelegde cbr keuring, ook wel het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid genoemd. Is door het CBR aan u een keuring opgelegd wegens het rijden onder invloed van alcohol? Lees dit artikel dan goed door?

Voorwaarden CBR-keuring alcohol

Het CBR kan slechts in een beperkt aantal gevallen iemand verplichten om een alcoholkeuring te ondergaan. In de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011 is bepaald in welke gevallen het CBR iemand kan verplichten om mee te werken aan een CBR-keuring (onderzoek naar de rijgeschiktheid) wegens rijden onder invloed van alcohol. Het gaat om de volgende gevallen:

  • Bij een ademalcoholgehalte van meer dan 785 μg/l uitgeademde lucht, oftewel een bloedalcoholgehalte van meer dan 1,8 ‰
  • Indien aan u in de afgelopen vijf jaar aan het alcoholslotprogramma (ASP) heeft deelgenomen
  • Indien u in de afgelopen vijf jaar al eerder een onderzoek naar de geschiktheid opgelegd hebt gekregen wegens rijden onder invloed van alcohol
  • Indien u niet in aanmerking komt voor het alcoholslotprogramma (ASP) omdat u alleen beschikt over een rijbewijs A (motor)

Bestuurder?

Daarnaast geldt dat de CBR-keuring na rijden onder invloed van alcohol alleen aan bestuurders van motorrijtuigen kan worden opgelegd. Van belang is dat de politie u rijdende heeft aangetroffen. Wanneer niet vast staat of dat u hebt gereden, dan moet u altijd bezwaar aantekenen tegen de opgelegde CBR-keuring. Twijfelt u over de mogelijkheden om een bezwaarschrift in te dienen, neem dan contact met ons op.

Alcoholonderzoek juist verlopen

Het alcoholonderzoek is met de nodige waarborgen omgeven. De politie dient deze strikt op te volgen. De regels die gelden voor het alcoholonderzoek staan allen vermeld in het Besluit Alcoholonderzoeken. Zo moeten er minimaal 20 minuten zitten tussen de eerste blaastest op straat, en de latere, definitie blaastest op het grote apparaat op het politiebureau, en moet de uitslag direct aan de verdachte worden medegedeeld, alsook de mogelijkheid om een tegenonderzoek aan te vragen. Het gaat vaak mis bij de naleving van deze regels, met als gevolg dat de uitslag niet voor het bewijs gebruikt mag worden. Dit kan gevolgen hebben voor zowel de strafzaak als de CBR-zaak. Wanneer aan u een CBR-keuring is opgelegd, kan dit betekenen dat deze beslissing moet worden vernietigd.

Bezwaar en beroep CBR keuring alcohol

Wanneer aan één van deze voorwaarden is voldaan, en de regels verder zijn nageleefd, heeft het CBR op goede gronden kunnen besluiten dat u moet deelnemen aan de CBR keuring. rijgeschiktheid. Is dat niet geval, dan dient u binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen tegen de beslissing van het CBR.

De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring op het gebied van de CBR-procedures en weten precies hoe zij u de beste verdediging kunnen bieden. Na aanmelding van uw zaak zal een gespecialiseerde advocaat zo snel mogelijk contact met u opnemen om de zaak met u te bespreken. Vervolgens zal de advocaat onmiddellijk de processtukken bij het CBR opvragen, en in overleg met u de te voeren verdedigingsstrategie bepalen. Bij ons bent u verzekerd van deskundige rechtsbijstand tegen een betaalbaar tarief.

Voorbereiden CBR keuring alcohol

Wanneer het CBR terecht en op goede gronden de verplichting om mee te werken aan de CBR keuring heeft opgelegd, dan kunt u helaas niets anders dan de CBR keuring te ondergaan. Evenwel is ons advies om u goed voor te bereiden op de CBR keuring. Veel van onze clienten dachten zonder problemen door de CBR keuring te komen, omdat ze van zichzelf wisten dat ze geen probleem hadden met alcohol, maar dit bleek een grote vergissing te zijn. De CBR keuring bestaat ook uit een vraaggesprek waarbij u verschillende strikvragen krijgt. Wanneer u zich niet goed voorbereidt op deze vragen, is de kans groot dat u als alcoholmisbruiker wordt aangemerkt, en dat u uw rijbewijs voor minimaal een jaar kwijt bent, met de nodige ellende en kosten van dien.

Wat veel mensen niet weten is dat u zich ook op de CBR keuring kunt voorbereiden. Wij hebben een uitgebreide informatiebrochure ontwikkeld die u direct kunt downloaden. Wanneer u deze informatiebrochure goed doorleest, vergroot u uw kans om zonder problemen door de CBR keuring heen te komen, en uw rijbewijs terug te krijgen of te behouden.

Uzelf goed voorbereiden op het CBR onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure