Onderzoek naar uw drugsgebruik – CBR

Het CBR kan in sommige gevallen bepalen dat u moet meewerken aan een onderzoek naar uw drugsgebruik.

Wanneer onderzoek naar uw drugsgebruik?

Het CBR kan onder andere een onderzoek naar uw drugsgebruik opleggen

  • wanneer u bent gepakt wegens rijden onder invloed van drugs
  • wanneer bij u, als bestuurder, drugs zijn aangetroffen en u hebt verklaard dat dit voor eigen gebruik was
  • wanneer u bij de politie bekend staat als gebruiker van drugs

Het gaat dus niet alleen om het rijden onder invloed van drugs, maar het CBR kan ook om andere redenen een onderzoek naar uw drugsgebruik opleggen.

Wie verricht onderzoek naar uw drugsgebruik?

Een onderzoek naar uw drugsgebruik wordt verricht door een psychiater die in opdracht van het CBR werkt. Het CBR zegt altijd dat de psychiaters onafhankelijk van hen werken, maar dat is slechts een illusie. Natuurlijk weten zij ook wie hun opdrachten aanlevert en wie dus hun boterham betaalt. Echt onafhankelijk zijn de psychiaters dus niet! Wees hierop bedacht als u het onderzoek in gaat.

Wat houdt een onderzoek naar uw drugsgebruik in?

Een onderzoek naar uw alcoholgebruik bestaat uit meerdere onderdelen:

  1. een urineonderzoek
  2. een lichamelijk onderzoek
  3. een psychiatrisch onderzoek
  4. een vraaggesprek (de anamnese)

Met name bij dit laatste onderdelen gaan de meeste mensen de fout in. Door een 'onjuiste' beantwoording van raakt maar liefst 80% van de onderzochte personen hun rijbewijs voor meer dan een jaar kwijt. Dit komt doordat de psychiater tijdens het onderzoek naar uw drugsgebruik een groot aantal strikvragen en valkuilen hebben ingebouwd in het onderzoek. Bij sommige vragen moet u tegennatuurlijk antwoorden en bij andere vragen wordt u juist door de psychiater verleid om voor u ongunstige antwoorden te geven. Geeft u bij de ene vraag een positief antwoord, dan kan dit bij een andere vraag weer in uw nadeel werken. Het is echt een ingewikkeld onderzoek waar u niet zonder gedegen voorbereiding doorheen komt.

Voorbereiding onderzoek naar uw drugsgebruik

Alleen met een gedegen voorbereiding hebt u een goede kans om door het onderzoek naar uw alcoholgebruik heen te komen. Deze voorbereiding bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Bestel de informatiebrochure 'onderzoek naar uw drugsgebruik'
  2. Bestudeer deze heel goed; bij voorkeur meerdere keren doorlezen!
  3. Kort voor dat u naar de psychiater kunt, hebt u nog recht op een gratis telefonisch consult van max. 15 minuten voor aanvullende vragen aan gespecialiseerde CBR-advocaat

Al een onderzoek naar uw drugsgebruik gehad?

Heeft u al een onderzoek naar uw drugsgebruik gehad en komt de psychiater tot de diagnose drugsmisbruik? Schakel dan direct de hulp in van een gespecialiseerde CBR-advocaat voor een beoordeling van het rapport van de psychiater en een uitgebreid advies over de mogelijkheden om deze diagnose aan te vechten. Vraag in ieder geval niet zo maar een tweede onderzoek aan! Dit heeft namelijk niet altijd zin en brengt zelfs risico met zich mee.

> Meer informatie diagnose drugsmisbruik

Uzelf goed voorbereiden op het CBR onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure