Inhoud CBR onderzoek rijgeschiktheid

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt uitgevoerd door een psychiater in opdracht van het CBR. U ontvangt een oproeping voor een onderzoek bij een vaste psychiater van het CBR bij uw in de buurt. Het is belangrijk dat u daar op tijd verschijnt. Het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid omvat vier onderdelen.

  1. Bloedonderzoek
  2. Lichamelijk onderzoek
  3. Psychiatrisch onderzoek
  4. Vraaggesprek

Het is belangrijk dat u begrijpt wat ieder onderdeel van het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid inhoudt, zodat u weet wat u te wachten staat en u zich hierop kunt voorbereiden. Hieronder zullen wij alle onderdelen kort bespreken. Wilt u meer informatie, handige tips en adviezen, en waarschuwingen voor de vele strikvragen in het onderzoek, download dan onze informatiebrochure “Onderzoek naar de rijgeschiktheid”.

Bloedonderzoek

Bij het bloedonderzoek wordt gekeken naar verhoogde waarden die duiden op overmatig alcoholgebruik. Het gaat om de volgende bloedwaarden:

  1. ASAT/ALAT
  2. GAMMA-GT (GGT)
  3. %CDT
  4. MCV (mean corpusculair volume)

Wanneer u de laatste tijd regelmatig alcohol hebt gedronken, kan dit blijken uit het bloedonderzoek. Dit kan leiden tot een ongeldig verklaring van uw rijbewijs. In de informatiebrochure leggen wij per bloedwaarde uit wat deze inhoudt, waarop wordt getest, en wat eventuele andere oorzaken kunnen zijn voor verhoogde bloedwaarden. Ook geven wij advies hoe u er zeker van kunt zijn dat uw bloedwaarden normaal zijn bij het onderzoek.

> Meer informatie CBR bloedonderzoek

Lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek omvat niet meer dan een visuele beoordeling door de keurend psychiater. De psychiater let op lichamelijke aanwijzingen voor overmatig alcoholgebruik, zoals een alcohollucht en trilling van de handen. Voor een overzicht van alle lichamelijke kenmerken die voor een psychiater kunnen wijzen op alcoholmisbruik, dient u de informatiebrochure te lezen.

Psychiatrisch onderzoek

Het psychiatrisch onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig de Richtlijnen psychiatrisch onderzoek bij volwassenen. Het is verplicht dat dit gedeelte door een psychiater wordt uitgevoerd. In de praktijk betekent dit dat u hooguit enkele minuten een psychiater ziet die een gesprekje met u heeft. De rest van het onderzoek (de anamnese; het vraaggesprek) wordt door een assistent gedaan. Tijdens het psychiatrisch zal met name gekeken worden of u er verzorgd uitziet, hoe u vragen beantwoordt, en of u een psychiatrisch verleden hebt.

Vraaggesprek

Het vraaggesprek vormt het laatste onderdeel van het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid. Hoewel juist dit onderdeel het beste valt voor te bereiden, gaat het in de meeste gevallen op vraaggesprek fout. Dit komt met name door de vele strikvragen en valkuilen die het onderzoek bevat.
Tijdens het vraaggesprek krijgt u veel vragen over uw alcoholgebruik op de dag van aanhouding, uw algemene alcoholgebruik, en uw algeheel functioneren. Via deze vragen probeert beoordeelt men of er sprake is van alcoholtolerantie, onthoudingsverschijnselen, sociaal disfunctioneren, etc.
Al gauw wordt gedachte dat u niet als alcoholmisbruiker kunt worden aangemerkt, omdat u ook van uzelf weet dat u geen alcoholist bent. Dat is helaas een misvatting gebleken voor veel van onze cliënten. Het risico op een onjuiste beantwoording van de vragen is groot. Wees daarom voorzichtig, bereid u goed voor, en download de informatiebrochure "Onderzoek naar de rijgeschiktheid"

Factoren alcoholmisbruik

Het onderzoek van de psychiater is ervoor bedoeld om te beoordelen of er bij u sprake is van alcoholmisbruik. Of er sprake is van alcoholmisbruik beoordeelt de psychiater op basis van bepaalde factoren. Met name bij het vraaggesprek blijkt het vaak mis te gaan en lukt het de psychiater om alcoholmisbruik vast te stellen.

> Factoren alcoholmisbruik bij CBR onderzoek

Uzelf goed voorbereiden op het CBR onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure