Wanneer CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid?

Voor u is het belangrijk om te weten wanneer het CBR een onderzoek naar de rijgeschiktheid kan opleggen. U moet dit altijd goed nagaan zodat u eventueel nog tijdig (binnen 6 weken) bezwaar kunt maken tegen een oplegging van een onderzoek naar de rijgeschiktheid. Dit kan u veel ellende en frustratie schelen.

Criteria CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid

Voor het kunnen opleggen van een onderzoek naar de rijgeschiktheid gelden de volgende criteria voor het CBR:

 • Normaal bestuurders (> 5 jaar rijbewijs): bij een ademalcoholgehalte van meer dan 785 μg/l uitgeademde lucht, oftewel een bloedalcoholgehalte van meer dan 1,8 ‰
 • Beginnend bestuurders (< 5 jaar rijbewijs): bij een ademalcoholgehalte van meer dan 570 μg/l uitgeademde lucht, oftewel een bloedalcoholgehalte van meer dan 1,3 ‰
 • Wanneer u binnen een periode van 5 jaar 3x bent aangehouden wegens rijden onder invloed
 • Indien u niet in aanmerking komt voor een (Lichte) Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer, omdat
  - u de afgelopen vijf jaar aan het alcoholslotprogramma heeft deelgenomen;
  - u zich de afgelopen vijf jaar heeft moeten onderwerpen aan een onderzoek naar de geschiktheid wegens alcohol;
  - u naar het oordeel van een medisch deskundige lijdt aan een ernstige psychiatrische stoornis of dementie, dan wel aan een langdurige lichamelijke stoornis die deelname onmogelijk maakt;
  - het bij de politie bekend is dat u regelmatig drogerende stoffen gebruikt.
 • Wanneer blijkt van feiten of omstandigheden als genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage 1, anders dan die vermeld onder A, onderdeel III, Rijgedrag, of onder B, onderdeel III, Drogerende stoffen ‘Alcohol’,

> Meer informatie onderzoek naar uw alcoholgebruik

 • Wanneer u bent gepakt wegens rijden onder invloed van drugs
 • Wanneer u als bestuurder drugs bij u had en u hebt verklaard dat dit voor eigen gebruik is

> Meer informatie onderzoek naar uw drugsgebruik

Bezwaar en beroep bij CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid

Binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing van het CBR waarbij het onderzoek naar de rijgeschiktheid is opgelegd, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift is in de volgende gevallen mogelijk:

 1. wanneer u ontkent dat u als bestuurder hebt opgetreden
 2. wanneer er (mogelijk) fouten zijn gemaakt bij het alcoholonderzoek
 3. wanneer er geen sprake is van een van de voormelde criteria

Laat het bezwaarschrift altijd opstellen door een gespecialiseerde advocaat! Een advocaat kan ook eerst een pro forma bezwaarschrift indienen om zo het proces-verbaal en alle andere relevante processtukken op te vragen bij het CBR om zo na te gaan of er fouten zijn gemaakt tijdens het alcoholonderzoek en of u terecht als bestuurder bent aangemerkt. Het opvragen van deze stukken levert u al veel informatie op en kost hooguit 2 -3 uur werk. In 20% van onze zaken komen we nog fouten tegen, dus het is zeker de moeite waard om hier even goed naar te kijken!

Voorbereiding CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid

Indien er geen mogelijkheden bestaan om bezwaar te maken tegen de oplegging van het onderzoek naar de rijgeschiktheid door het CBR is het in ieder geval verstandig om uzelf goed voor te bereiden op het CBR onderzoek. Door KRO Reporter is onderzoek gedaan waaruit blijkt dat maar liefst 80% de eerste keer niet slaagt voor het onderzoek! Zonder gedegen voorbereiding van het onderzoek, en met name het vraaggesprek met de psychiater, is de kans dus groot dat u niet door het onderzoek zult komen en dat uw rijbewijs dan voor meer dan een jaar door het CBR ongeldig wordt verklaard. 

Om u voor te bereiden op het CBR onderzoek hebben wij een uitgebreide informatiebrochure opgesteld. Daarnaast kunnen wij u ook voorbereiden in een persoonlijk gesprek. 

> Opties voorbereiding CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid

 

Uzelf goed voorbereiden op het CBR onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure