Inhoud informatiebrochure – CBR onderzoek rijgeschiktheid

Via deze website kunt u onze uitgebreide informatiebrochure over het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid downloaden.

Met de informatiebrochure bent u volledig voorbereid op het onderzoek naar de rijgeschiktheid van het CBR. De brochure bevat alle informatie die u moet weten.

In de informatiebrochure leggen wij u uit wat het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid precies inhoudt, waarop u zal worden onderzocht en welke vragen zullen worden gesteld. De informatiebrochure bevat veel tips en waarschuwingen voor (strik)vragen. Wij leggen u de strekking en achtergronden bij de belangrijkste vragen uit zodat u begrijpt waarom de vragen worden gesteld. Dit geeft u meer kans om onderzoek naar de rijgeschiktheid met goed gevolg te doorlopen en uw rijbewijs te behouden.

> Alle voordelen van de informatiebrochure op een rijtje

De informatiebrochure is zeer uitgebreid en bevat ruim 150 pagina’s met informatie, tips, vragenlijsten en andere rapporten als voorbeeld. De brochure bevat onder meer de volgende onderwerpen:


Voorwaarden voor CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid

Het is belangrijk om te weten aan welke voorwaarden voldaan moet zijn voordat het CBR mag besluit tot het opleggen van een onderzoek naar de rijgeschiktheid. Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit van het CBR een bezwaarschrift indienen.

Betalingsregeling

In sommige gevallen kunt u een betalingsregeling aanvragen voor de kosten van het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Wij leggen u uit hoe u dit kunt doen en wat de (strategische) voordelen zijn om een betalingsregeling aan te vragen.

Bloed-/urineonderzoek

Onderdeel van het onderzoek naar de rijgeschiktheid is het bloedonderzoek. Wij leggen u uit op welke bloedwaarden uw bloed wordt onderzocht en wat de verschillende waarden precies betekenen en wanneer deze tot de diagnose alcoholmisbruik kunnen leiden. Indien het onderzoek naar de rijgeschiktheid is opgelegd vanwege rijden onder invloed van drugs, zal een urineonderzoek plaatsvinden. Ook ten aanzien van het urineonderzoek leggen wij uit op welke parameters uw urine onderzocht zal worden en hoe lang u voor het onderzoek geen drugs gebruikt mag hebben.

Lichamelijk en medisch onderzoek

Onderdeel van het onderzoek naar de rijgeschiktheid is het lichamelijk en medisch onderzoek. Wij leggen u uit wat het lichamelijk- en medisch onderzoek precies inhoudt, en naar welke kenmerken en symptomen de arts precies op zoek is.

Psychiatrisch onderzoek

Het psychiatrisch onderzoek vormt een gedeelte van het algemene vraaggesprek Wij leggen u uit wat het psychiatrisch onderzoek precies inhoudt, en naar welke kenmerken en symptomen de arts precies op zoek is.

Anamnese (vraaggesprek) [belangrijkste onderdeel!!]

Onderdeel van het onderzoek naar de rijgeschiktheid is het vraaggesprek met de keurend psychiater. Dit is het belangrijkste onderdeel van het onderzoek nu cliënten op dit onderdeel het vaakst worden afgekeurd.

Tijdens het onderzoek bij de psychiater moet u een groot aantal vragen beantwoorden over uw alcoholgebruik in het algemeen en het alcoholgebruik op de dag dat u was aangehouden. Dit vraaggesprek bevat een groot aantal strikvragen, die wanneer u deze “verkeerd” beantwoordt, tot de diagnose alcoholmisbruik kunnen leiden. Wij zullen u een voorbeeld geven van zo’n strikvraag.

In ieder onderzoek komt de vraag terug of u uw rijbewijs nodig hebt voor uw werk of belangrijke sociale activiteiten. U zult geneigd zijn om deze vraag met “ja” te beantwoorden, ook in de hoop dat het CBR dan rekening houdt met uw persoonlijke omstandigheden. Wanneer u deze vraag echter met “ja” beantwoordt, kan de psychiater (mede) op basis hiervan tot de diagnose alcoholmisbruik komen. De gedachte hierachter is namelijk dat u door te drinken, en vervolgens onder invloed een motorrijtuig te besturen, bewust uw rijbewijs op het spel hebt gezet. Dit duidt dan volgens de psychiater op een alcoholprobleem. Anders zou u namelijk wel beter hebben nagedacht.

Andere strikvragen zijn:

 • na hoeveel eenheden voelt u het effect van alcohol?
 • waarom u ging rijden?
 • hoe het rijden ging?
 • wat had u gedronken  op de bewuste dag?
 • hoeveel drinkt u normaal?
 • waar ging u naartoe en waar kwam u vandaan?

Daarom leggen wij in de informatiebrochure precies uit wat het vraaggesprek inhoudt, welke vragen er onder meer gesteld zullen worden en waar de valkuilen precies zitten. Wij zorgen ervoor dat u volledig voorbereid het vraaggesprek ingaat en dat u begrijpt met welke achterliggende bedoeling en strekking bepaalde vragen worden gesteld. Dit vergroot de kans dat u het onderzoek naar de rijgeschiktheid met goed gevolg zult doorlopen.

Inzage- en blokkeringsrecht

Voor dat het rapport van de psychiater (ook wel verslag van bevindingen genoemd) naar de psychiater naar het CBR wordt gestuurd, mag u dit eerst inzien. Wij leggen u onder meer uit waar u op moet letten. In verband met het correctierecht bent u als betrokkene zelf nog in de gelegenheid om eventuele feitelijke onjuistheden te laten verbeteren. Onze advocaten kunnen u hiermee helpen.

Voorlopig besluit en tweede onderzoek

Nadat de psychiater zijn verslag van bevindingen heeft doorgestuurd naar het CBR zal het CBR een (voorlopig) besluit nemen. Indien het CBR besluit om uw rijbewijs ongeldig te verklaren, heeft u het recht om een tweede onderzoek (contra-expertise) aan te vragen. Wij adviseren u over de mogelijkheden.

Definitief besluit en bezwaar

Wanneer het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaard, moet u het rijbewijs binnen enkele dagen inleveren. Wij adviseren u over uw mogelijkheden om hiertegen bezwaar aan te tekenen en een voorlopige voorziening aan te vragen om uw rijbewijs zo snel mogelijk weer terug te krijgen.

Bijlagen

Bij de informatiebrochure ontvangt u de volgende bijlagen:

 • aanvraagformulier betalingsregeling en formulier “inkomsten en uitgaven”
 • actuele vragenlijsten die de psychiaters van het CBR gebruiken
 • stroomschema zodat u zelf kunt nagaan of het CBR aan u terecht een onderzoek naar de rijgeschiktheid heeft opgelegd.
 • verschillende voorbeeldrapporten, zodat u zelf kunt lezen welke vragen de keurend psychiater stelt, en hoe de psychiater tot de diagnose alcohol- of drugsmisbruik komt. De voorbeelden zijn zowel van cliënten die 'verkeerde' antwoorden hebben gegeven, als van clienten die het perfect hebben gedaan en dus ook geschikt zijn verklaard.
  U krijgt hierdoor een goed beeld van alles dat fout kan gaan tijdens het onderzoek bij de psychiater zodat u zelf volledig hierop bent voorbereid en voorkomen kan worden dat u dezelfde fouten maakt.

> DIRECT  INFORMATIEBROCHURE BESTELLEN

Uzelf goed voorbereiden op het CBR onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure