CBR keuring drugs

De CBR keuring vanwege drugs wordt op andere gronden opgelegd dan die bij alcohol, en de CBR keuring zelf wijkt ook enigszins hiervan af. Het belangrijkste verschil is dat de CBR keuring ivm drugs ook kan worden opgelegd zonder dat is vastgesteld dat u onder invloed van drugs hebt gereden. Ook de voorbereiding van de keuring bij drugs wijkt iets af. Wilt u precies weten wat de CBR keuring ivm drugs inhoudt, lees dit artikel dan goed, en download onze informatiebrochure.

Voorwaarden CBR-keuring drugs

Het CBR kan slechts in een beperkt aantal gevallen iemand verplichten om een keuring ivm drugs te ondergaan. In de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011 is bepaald in welke gevallen het CBR iemand kan verplichten om mee te werken aan een CBR-keuring (onderzoek naar de rijgeschiktheid). Het gaat om de volgende gevallen:

a) Indien u, als bestuurder, in het bezit was van benodigdheden voor het gebruik van drogerende stoffen en uit een door betrokkene aan de politie afgelegde verklaring blijkt dat deze voor eigen gebruik zijn; b) Indien u, als bestuurder, in het bezit was van een gebruikershoeveelheid drogerende stoffen en uit een door betrokkene aan de politie afgelegde verklaring blijkt dat deze voor eigen gebruik is; c) Indien u bij de politie bekend staat als gebruiker van drogerende stoffen; d) Indien u, als bestuurder, bent staande gehouden of aangehouden onder invloed van drogerende stoffen.

Controleer altijd zorgvuldig of aan een van deze criteria is voldaan. Is dat niet het geval, raadpleeg dan een gespecialiseerde advocaat die namens u bezwaar kan aantekenen tegen de beslissing van het CBR waarbij de CBR keuring is opgelegd. De mogelijkheden om met succes bezwaar aan te tekenen zijn bij de CBR keuring wegens drugs echter beperkt, nu hiervoor niet altijd is vereist dat u als bestuurder bent aangehouden, en er minder vaak iets mis gaat bij een bloedonderzoek van het NFI.

Onderschat de CBR keuring niet

Veel van onze clienten dachten zonder problemen door de CBR keuring heen te kunnen komen, ook omdat zij van zichzelf wisten dat zij geen probleem met drugs hadden. Dit is echter een grote vergissing! In onze praktijk komen met name clienten die echt geen drugsprobleem hebben, hetgeen ook volgt uit de normale urinewaarden die tijdens de CBR keuring werden vastgesteld. Toch werd hun rijbewijs ongeldig verklaard. En waarom? Omdat zij “verkeerd” hebben geantwoord op de vele strikvragen die tijdens de CBR keuring worden gesteld.

Strikvragen CBR keuring drugs

Tijdens de CBR keuring bij de psychiater moet u ook een groot aantal vragen beantwoorden over uw drugsgebruik in het algemeen en het drugsgebruik op de dag dat u was aangehouden. Dit vraaggesprek bevat een groot aantal strikvragen. Wanneer u deze “verkeerd” beantwoordt, zou dat tot de diagnose alcoholmisbruik kunnen leiden. Wij zullen u een voorbeeld geven van zo’n strikvraag.

Tijdens iedere keuring krijgt u de vraag of u uw rijbewijs nodig hebt voor uw werk of belangrijke sociale activiteiten. U zult geneigd zijn om deze vraag met “ja” te beantwoorden, ook in de hoop dat het CBR dan rekening houdt met uw persoonlijke omstandigheden. Wanneer u deze vraag echter met “ja” beantwoordt, kan de psychiater (mede) op basis hiervan tot de diagnose alcoholmisbruik komen. De gedachte hierachter is namelijk dat u door te drinken, en vervolgens onder invloed een motorrijtuig te besturen, bewust u rijbewijs op het spel hebt gezet. Dit duidt dan volgens de psychiater op een alcoholprobleem. Anders zou u namelijk wel beter hebben nagedacht.

Informatiebrochure CBR keuring drugs

Voor de CBR keuring ivm drugs hebben wij een speciale informatiebrochure ontwikkeld waarin alle aspecten en vragen die tijdens de CBR keuring aan de orde zullen komen worden behandeld. Wanneer u deze informatiebrochure downloadt, weet u zeker dat u goed voorbereidt de CBR keuring ingaat, en vergroot u uw kansen om zonder problemen door het CBR onderzoek te komen, en uw rijbewijs terug te krijgen of te behouden.  ben voorbereid op het onderzoek!

Uzelf goed voorbereiden op het CBR onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure