Kosten informatiebrochure

De kosten voor het downloaden van de informatiebrochure bedragen € 65,00 incl. BTW. U krijgt dan de informatiebrochure met uitleg over de procedure, voorbeeldvragen, en veel tips om het onderzoek goed door te komen.

U voorkomt hierdoor uiteindelijk ook hoge kosten. Wanneer de keurend psychiater tijdens het eerste onderzoek tot de diagnose alcoholmisbruik komt, zal het CBR dit hoogstwaarschijnlijk overnemen en uw rijbewijs ongeldig verklaren. U kunt dan nog een contra-expertise aanvragen, maar de kosten hiervan bedragen ongeveer € 600,00 en dienen door u te worden betaald.

Wanneer het CBR uw rijbewijs dan toch ongeldig wordt verklaard, kunt u hiertegen bezwaar en beroep instellen, maar vanwege de ingewikkeldheid van de procedure, is dit haast niet mogelijk zonder de deskundige rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat. Dit kost al gauw zo’n € 1.000,00 - € 2.000,00.

Indien het bezwaar en beroep ongegrond worden verklaard, dan kunt u alleen nog uw rijbewijs terugkrijgen door een zogenaamde eigen verklaringsprocedure te starten. Dit is een nieuw onderzoek dat u moet ondergaan, en kan pas worden aangevraagd na het verstrijken van een recidiefvrije termijn van een jaar. Ook voor dit nieuwe onderzoek moet u de kosten van ongeveer € 1.000,00 zelf dragen.

Bij deze kosten dient u bovendien nog eens de schade op te tellen die u zult lijden wanneer u langere tijd uw rijbewijs moet missen en bijvoorbeeld uw werk niet kunt verrichten.

Beschouw het downloaden van de informatiebrochure dan ook als een goede investering. Indien u alle tips, adviezen en aanbevelingen in de informatiebrochure goed doorleest ter voorbereiding op het onderzoek naar de rijgeschiktheid vergroot u de kans dat u het onderzoek met goed gevolg doorloopt. Dit bespaart u een hoop (latere) kosten en ongemak

En als extra voordeel krijgt u van ons een korting op de kosten van rechtsbijstand via ons wanneer uw rijbewijs toch ongeldig wordt verklaard.

Hierdoor hebt u de kosten van de informatiebrochure in het uiterste geval zo weer terugverdiend.

Uzelf goed voorbereiden op het CBR onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure