Kosten rechtsbijstand

Gespecialiseerde rechtsbijstand door een advocaat hoeft niet duur te zijn!

Omdat wij speciale prijsafspraken hebben gemaakt met de bij ons netwerk aangesloten strafrechtadvocaten, kunnen wij u de rechtsbijstand verlenen vanaf € 135,00 excl. BTW per uur. Goedkopere rechtsbijstand door een gespecialiseerde CBR-advocaat vindt u niet in Nederland.

Na de vrijblijvende aanmelding van uw zaak, informeren wij u volledig over uw mogelijkheden, de kosten en de kans om uw rijbewijs terug te krijgen. U bepaalt vervolgens zelf of u gebruik wilt maken van onze rechtsbijstand.

Geen pro deo advocaat meer

Vroeger was het zo dat wij u ook konden bijstaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel bekend als een pro deo advocaat. Dit hield in dat u de kosten van rechtsbijstand grotendeels van de Staat vergoed kreeg mits uw inkomen en vermogen binnen de wettelijk vastgestelde grenzen lag. Men keek dan naar uw inkomen van twee jaar terug (meer informatie over de inkomensgrenzen vindt u op http://prodeoadvocaatstrafrecht.nl/wanneer-pro-deo-advocaat-strafrecht/).

Sedert 1 februari 2014 is het helaas zo dat CBR-zaken vrijwel uitgesloten zijn van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand, waardoor u slechts in uitzonderlijke gevallen nog in aanmerking komt voor een pro deo advocaat. Het criterium hiervoor is dat de zaak bijzonder feitelijk of juridisch ingewikkeld is ten opzichte van andere zaken. Hieraan zal niet snel zijn voldaan. Toch kan de advocaat voor u proberen om een toevoeging aan te vragen, maar u moet wel weten dat de kans niet groot is dat de toevoeging wordt afgegeven.

Uzelf goed voorbereiden op het CBR onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure