CBR keuring

Het CBR kent verschillende keuringen om vast te stellen of iemand nog wel geschikt is om motorrijtuigen te besturen. Welke CBR keuring wordt opgelegd is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en de daarvoor geldende regelgeving. Bovendien geldt voor iedere CBR-keuring weer andere geschiktheidseisen.

Regelgeving mbt CBR-keuring

Welke CBR keuring wordt opgelegd, volgt niet uit de wet. Het CBR moet een mededeling van de politie of een arts of de betrokkene zelf hebben gekregen op basis waarvan kan worden getwijfeld of iemand nog langer beschikt over de eisen van geschiktheid. Dit volgt uit artikel 130 WVW.

Een CBR keuring kan worden opgelegd wanneer de politie een melding heeft gedaan wegens rijden onder invloed of drugs of enkel het bezit van een hoeveelheid drugs voor eigen gebruik. Daarnaast kunnen er diverse medische en lichamelijk redenen bestaan voor het opleggen van een CBR-keuring. In de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid wordt in bijlage I een opsomming van feiten en omstandigheden, die een vermoeden rechtvaardigen dat de betrokkene niet langer beschikt over de vereiste rijvaardigheid dan wel lichamelijke of geestelijke geschiktheid voor het besturen van een of meer categorieën van motorrijtuigen waarvoor dat rijbewijs is afgegeven. Op de gronden kan het CBR dan besluiten om een onderzoek naar de rijgeschiktheid op te leggen wegens medische redenen. In de bijlage wordt een onderscheid gemaakt tussen lichamelijke en geestelijke geschiktheid.

De eisen waaraan een rijbewijshouder moet voldoen om het rijbewijs te behouden is geregeld in de Regeling eisen rijgeschiktheid 2000.

Overzicht CBR-keuringen

De meest bekende CBR keuringen zijn de alcoholkeuring en de drugskeuring. Verder zijn er verschillende medische en lichamelijke CBR-keuringen. Wij zullen een overzicht geven van de verschillende CBR-keuringen (niet volledig).

Wanneer CBR Keuring Doel CBR keuring
Rijden onder invloed alcoholkeuring Vaststellen of er sprake is van alcoholmisbruik
Bezit drugs voor eigen gebruik en/of rijden onder invloed van drugs drugskeuring Vaststellen of er sprake is van drugsmisbruik
Ernstig gestoord inzicht of gedrag, ernstig onaangepast rijgedrag,
paniekaanvallen, abnormale opwindingstoestanden,
poging tot zelfdoding met een motorrijtuig, verwardheid
psychiatrische
keuring
Vaststellen of er sprake
is van een psychiatrische stoornis
Duidelijk verminderd gezichtsvermogen ogenkeuring  
Gebruik geneesmiddelen die, al dan niet in combinatie met alcohol, de rijvaardigheid beïnvloeden psychiatrische keuring Vaststellen of de medicatie de rijvaardigheid negatief beïnvloed
     
     
     
     

CBR keuring alcohol

De CBR keuring alcohol wordt verricht door een psychiater

Voorbereiding CBR keuring

Alleen de  CBR keuring bij rijden onder invloed van alcohol en de CBR keuring vanwege drugs kunnen worden voorbereid. Voor de alcoholkeuring en de drugskeuring is er zelfs een uitgebreide informatiebrochure geschreven om u volledig voor te breiden op het onderzoek dat u gaat krijgen.

> Meer informatie voorbereiding CBR-keuring

Uzelf goed voorbereiden op het CBR onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure