De alcoholkeuring van het CBR is de meest lastige keuring die u kunt krijgt. De alcoholkeuring is ook de zwaarste maatregel die door het CBR wordt opgelegd bij rijden onder invloed van alcohol.

Wanneer alcoholkeuring CBR?

De alcoholkeuring wordt door het CBR alleen opgelegd bij een heel hoog alcoholgehalte en/of recidive, al dan niet na het eerder gevolgd hebben van een EMA-cursus. Zo legt het CBR een alcoholkeuring op

  • bij een alcoholgehalte van meer dan 785 ug/l
  • of bij een alcoholgehalte van meer dan 570 ug/l als u nog beginnend bestuurder bent
  • wanneer u binnen 5 jaren na het eerder gevolgd hebben van een EMA-cursus opnieuw bent gepakt wegens het rijden onder invloed van alcohol
  • wanneer u binnen 5 jaren drie keer bent aangehouden wegens rijden onder invloed

Alcoholkeuring CBR niet onderschatten!

Met name de alcoholkeuring van het CBR mag u niet onderschatten. De alcoholkeuring wordt gedaan door psychiaters met wie het CBR samenwerkt en die van het CBR een beoordelingskader hebben opgelegd gekregen voor deze alcoholkeuringen.

Het onderzoek is zo ingericht en de vragen worden zo gesteld dat u er haast al niet doorheen kunt komen. Sowieso baseren de psychiaters hun diagnose alcoholmisbruik al op het hoge alcoholgehalte dat de grondslag vormt voor het opleggen van de alcoholkeuring of de recidive, al dan niet na het gevolgd hebben van een EMA-cursus. Zodoende staat u in de beoordeling van de psychiater al met 1-0 achter, terwijl dit juist niet is toegestaan volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De bedoeling is om alle vragen daarom juist te beantwoorden, zodat de psychiater verder niets tegen u kan inbrengen om te komen tot die diagnose alcoholmisbruik. 

Inhoud alcoholkeuring CBR

Het is belangrijk dat u weet wat de alcoholkeuring van het CBR,  precies inhoud. De alcoholkeuring omvat vier onderdelen:

  • bloedonderzoek (waarbij gekeken wordt naar uw alcoholgebruik tot 6 maanden terug!)
  • lichamelijk onderzoek
  • psychiatrisch onderzoek
  • vraaggesprek met psychiater

Met name voor het vraaggesprek met de psychiater hebt u het meest te vrezen. U krijgt verschillende vragen over uw alcoholgebruik op de dag van aanhouding als uw normale alcoholgebruik. Dat lijkt op zich makkelijk, zeker als u zich niet beschouwd als probleemdrinker of overmatig alcoholgebruiker, maar het onderzoek zit zo gemeen in elkaar dat maar liefst 80% niet door het onderzoek heen komt wanneer zij zich niet goed hebben voorbereid via een informatiebrochure of een voorbereidingsgesprek met een advocaat. Dit heeft te maken met de vele strikvragen en valkuilen waar u mee te maken krijgt in het kader van de alcoholkeuring van het CBR.

> Meer informatie alcoholkeuring CBR

 

CBR keuring alcohol

Geplaatst op: 20 oktober 2013

De CBR keuring alcohol wordt opgelegd na rijden onder invloed van alcohol. Niet in alle gevallen wordt de maatregel terecht opgelegd. In sommige gevallen kan het verstandig zijn om bezwaar aan te tekenen tegen de opgelegde cbr keuring, ook wel het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid genoemd. Is door het CBR aan u een keuring opgelegd wegens het rijden onder invloed van alcohol? Lees dit artikel dan goed door?

Lees meer ›


CBR keuring drugs

Geplaatst op: 20 oktober 2013

De CBR keuring vanwege drugs wordt op andere gronden opgelegd dan die bij alcohol, en de CBR keuring zelf wijkt ook enigszins hiervan af. Het belangrijkste verschil is dat de CBR keuring ivm drugs ook kan worden opgelegd zonder dat is vastgesteld dat u onder invloed van drugs hebt gereden. Ook de voorbereiding van de keuring bij drugs wijkt iets af. Wilt u precies weten wat de CBR keuring ivm drugs inhoudt, lees dit artikel dan goed, en download onze informatiebrochure.

Voorwaarden CBR-keuring drugs

Het CBR kan slechts in een beperkt aantal gevallen iemand verplichten om een keuring ivm drugs te ondergaan. In de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011 is bepaald in welke gevallen het CBR iemand kan verplichten om mee te werken aan een CBR-keuring (onderzoek naar de rijgeschiktheid). Het gaat om de volgende gevallen:

a) Indien u, als bestuurder, in het bezit was van benodigdheden voor het gebruik van drogerende stoffen en uit een door betrokkene aan de politie afgelegde verklaring blijkt dat deze voor eigen gebruik zijn; b) Indien u, als bestuurder, in het bezit was van een gebruikershoeveelheid drogerende stoffen en uit een door betrokkene aan de politie afgelegde verklaring blijkt dat deze voor eigen gebruik is; c) Indien u bij de politie bekend staat als gebruiker van drogerende stoffen; d) Indien u, als bestuurder, bent staande gehouden of aangehouden onder invloed van drogerende stoffen.

Controleer altijd zorgvuldig of aan een van deze criteria is voldaan. Is dat niet het geval, raadpleeg dan een gespecialiseerde advocaat die namens u bezwaar kan aantekenen tegen de beslissing van het CBR waarbij de CBR keuring is opgelegd. De mogelijkheden om met succes bezwaar aan te tekenen zijn bij de CBR keuring wegens drugs echter beperkt, nu hiervoor niet altijd is vereist dat u als bestuurder bent aangehouden, en er minder vaak iets mis gaat bij een bloedonderzoek van het NFI.

Onderschat de CBR keuring niet

Veel van onze clienten dachten zonder problemen door de CBR keuring heen te kunnen komen, ook omdat zij van zichzelf wisten dat zij geen probleem met drugs hadden. Dit is echter een grote vergissing! In onze praktijk komen met name clienten die echt geen drugsprobleem hebben, hetgeen ook volgt uit de normale urinewaarden die tijdens de CBR keuring werden vastgesteld. Toch werd hun rijbewijs ongeldig verklaard. En waarom? Omdat zij “verkeerd” hebben geantwoord op de vele strikvragen die tijdens de CBR keuring worden gesteld.

Strikvragen CBR keuring drugs

Tijdens de CBR keuring bij de psychiater moet u ook een groot aantal vragen beantwoorden over uw drugsgebruik in het algemeen en het drugsgebruik op de dag dat u was aangehouden. Dit vraaggesprek bevat een groot aantal strikvragen. Wanneer u deze “verkeerd” beantwoordt, zou dat tot de diagnose alcoholmisbruik kunnen leiden. Wij zullen u een voorbeeld geven van zo’n strikvraag.

Tijdens iedere keuring krijgt u de vraag of u uw rijbewijs nodig hebt voor uw werk of belangrijke sociale activiteiten. U zult geneigd zijn om deze vraag met “ja” te beantwoorden, ook in de hoop dat het CBR dan rekening houdt met uw persoonlijke omstandigheden. Wanneer u deze vraag echter met “ja” beantwoordt, kan de psychiater (mede) op basis hiervan tot de diagnose alcoholmisbruik komen. De gedachte hierachter is namelijk dat u door te drinken, en vervolgens onder invloed een motorrijtuig te besturen, bewust u rijbewijs op het spel hebt gezet. Dit duidt dan volgens de psychiater op een alcoholprobleem. Anders zou u namelijk wel beter hebben nagedacht.

Informatiebrochure CBR keuring drugs

Voor de CBR keuring ivm drugs hebben wij een speciale informatiebrochure ontwikkeld waarin alle aspecten en vragen die tijdens de CBR keuring aan de orde zullen komen worden behandeld. Wanneer u deze informatiebrochure downloadt, weet u zeker dat u goed voorbereidt de CBR keuring ingaat, en vergroot u uw kansen om zonder problemen door het CBR onderzoek te komen, en uw rijbewijs terug te krijgen of te behouden.  ben voorbereid op het onderzoek!


Uzelf goed voorbereiden op het CBR onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure