Alcoholmisbruik CBR

Tijdens het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid na rijden onder invloed van alcohol dient de psychiater in opdracht van het CBR te onderzoeken of er sprake is van alcoholmisbruik. De vraag is echter wanneer er nu precies sprake is van alcoholmisbruik. Dit is niet altijd even duidelijk.

Wanneer alcoholmisbruik?

Op de website van het CBR valt het volgende te lezen of alcoholmisbruik:

"Van alcoholmisbruik is sprake als iemand sterk verlangt naar alcohol en dat blijft gebruiken, ook al wil hij of zij eigenlijk minderen. Als u met alcohol op rijdt, brengt u het verkeer in gevaar. Ook vergroot de kans op een ongeval. Daarom bent u niet rijgeschikt als u alcohol onverantwoord gebruikt."

Als we deze uitleg zo lezen lijkt het dat er volgens het CBR pas sprake is van alcoholmisbruik wanneer iemand steeds maar weer naar alcohol blijft verlangen en gebruiken, een soort van alcoholafhankelijkheid, maar in de praktijk wordt de diagnose alcoholmisbruik al veel eerder gesteld.

In de CBR procedure moeten twee versies van alcoholmisbruik worden onderscheiden:

1. Alcoholmisbruik volgens de DSM IV-TR-criteria of DSM V

Onder alcoholmisbruik volgens de DSM IV-TR-criteria of DSM V-criteria wordt verstaan een patroon van onaangepast gebruik van alcohol dat significante beperkingen of lijden veroorzaakt, zoals blijkt in een periode van 12 maanden blijkt uit tenminste één of meer van de volgende criteria:
1. Herhaaldelijk gebruik van alcohol met als gevolg dat het niet meer lukt om in belangrijke mate te voldoen aan de verplichtingen op het werk, school of thuis (bijvoorbeeld herhaaldelijke absentie, of slecht werk leveren; met middelen samenhangende absentie, schorsing of verwijdering van school; verwaarlozing van kinderen of van het huishouden);
2. Herhaaldelijk gebruik van alcohol in situaties waarin dat fysiek gevaarlijk is (bijvoorbeeld autorijden of het bedienen van machine als men onder invloed van alcohol is);
3. Herhaaldelijk, in samenhang met alcoholgebruik, in aanraking komen met justitie (bijvoorbeeld wegens verstoring van de openbare orde in samenhang met alcoholgebruik);
4. Voortdurend gebruik van alcohol ondanks aanhoudende of terugkerende problemen op sociaal of intermenselijk terrein, veroorzaakt of verergerd door de effecten van alcohol (bijvoorbeeld ruzie met de echtgenoot over gevolgen van intoxicatie, vechtpartijen).

2. Alcoholmisbruik in ruime zin, op basis van alle relevante gegevens

De door het CBR gebruikte diagnose “alcoholmisbruik in ruime zin” komt tot stand als er niet voldoende criteria zijn om op as I tot alcoholmisbruik of – afhankelijkheid te komen volgens de DSM-IV-TR-criteria, maar er wel symptomen en gedragingen aanwezig zijn die voor de keurend psychiater doorslaggevend zijn om de diagnose te stellen “aanwijzingen voor alcoholmisbruik”.
Voor u is het van belang om te weten dat de psychiater niet alleen op grond van de hiervoor genoemde DSM-IV-TR-criteria tot de diagnose alcoholmisbruik kan komen, maar ook op basis van overige aanwijzingen. Deze aanwijzingen kunnen worden verkregen tijdens de anamnese (het vraaggesprek), maar ook op basis van andere relevante gegevens, zoals de inhoud van proces-verbaal (waaronder de door u afgelegde verklaring), inclusief de melding, die door de politie zijn doorgestuurd.

Alcoholmisbruik vastgesteld?

Indien de diagnose alcoholmisbruik wordt gesteld door een psychiater zal het CBR dat oordeel overnemen en zal het CBR op basis hiervan het rijbewijs ongeldig willen verklaren. Het CBR stuurt u dan een brief waarin zij haar voornemen tot het ongeldig verklaren van het rijbewijs kenbaar maakt. U hebt dan alleen nog de mogelijkheid om een tweede onderzoek aan te vragen, maar het is vaak nog de vraag of dit überhaupt een verschil gaat maken. Veelal is het verstandiger om direct vol in de aanval te gaan door in bezwaar te gaan tegen de beslissing van het CBR en tevens via een voorlopige voorziening met spoed het rijbewijs terug te krijgen. Zo nodig kunt u via een eigen psychiater waar wij mee samenwerken een contra-expertise laten verrichten waarmee we het rapport van de psychiater kunnen bestrijden. Dit heeft vaak meer kans dan een tweede onderzoek.

Factoren alcoholmisbruik

Of er sprake is van alcoholmisbruik, wordt door de psychiater vastgesteld op basis van een aantal factoren. De psychiater gaat beoordelen of hij een van de aanwijzingen die duiden op alcoholmisbruik bij u kunnen worden vastgesteld, zoals:

> Meer informatie factoren alcoholmisbruik

Beoordeling rapport psychiater bij diagnose alcoholmisbruik 

Heeft u een uitslag ontvangen van het onderzoek van het CBR naar uw alcoholgebruik? Dan is het belangrijk om deze uitslag aan een advocaat voor te leggen. De advocaat moet voor u beoordelen of het rapport van de psychiater goed is. Met name bij het CBR onderzoek vanwege alcohol, is het zo dat de psychiaters vaak op basis van strikvragen, tot een onjuiste diagnose komen. U wordt dan ten onrechte als alcoholmisbruiker aangemerkt.

> Meer informatie beoordeling rapport psychiater bij diagnose alcoholmisbruik

Gevolgen bij alcoholmisbruik

Indien de psychiater tot de diagnose alcoholmisbruik komt, dan zal het CBR het rijbewijs ongeldig worden verklaard. U kunt dan pas weer een nieuw rijbewijs aanvragen via een eigen verklaringsprocedure wanneer er meer dan een jaar is verstreken na de laatste aanhouding of na het laatste onderzoek. Dit nemen ze ook wel de recidivevrije periode van een jaar.

Wanneer deze recidivevrije periode precies ingaat, is afhankelijk van de datum dat de psychiater aangeeft dat u gestopt bent met het misbruik. Wanneer u direct na de aanhouding gestopt bent met het drinken van alcohol, zal de psychiater die dag aanmerken als stopdatum. Het kan ook zijn dat de psychiater op basis van het bloedonderzoek en het vraaggesprek van oordeel is dat het alcoholmisbruik nog steeds voortduurt. Dan kunt u pas een nieuw rijbewijs aanvragen wanneer er een jaar is verstreken na het laatste onderzoek.

U moet er ook rekening mee houden dat hij het aanvragen van een tweede onderzoek de psychiater het daardoor ook weer veel langer kan duren voordat u weer een nieuw rijbewijs kunt aanvragen. Het aanvragen van een tweede onderzoek kan een behoorlijk risico zijn. Laat de kansen daarom vooraf altijd beoordelen door een gespecialiseerde CBR-advocaat en besluit nooit zelfstandig om een tweede onderzoek aan te vragen.

Uzelf goed voorbereiden op het CBR onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure