Informatie CBR-keuring

Wanneer u op zoek bent naar informatie over de CBR-keuring, adviseren wij u om onze uitgebreide informatiebrochure “onderzoek naar de rijgeschiktheid” te bestellen. De informatiebrochure geeft u alle informatie over de CBR-keuring, zodat u volledig bent voorbereid op alle onderzoeken, en in het bijzonder op de vele (strik)vragen die tijdens de CBR-keuring aan u gesteld zullen worden.

Inhoud CBR-keuring

De informatiebrochure bereidt u voor op alle onderdelen van de CBR-keuring. U zult precies weten welke keuringen u krijgt, en wat u te wachten staat. Tijdens de CBR-keuring krijgt u de volgende onderzoeken:

  • Bloedonderzoek
  • Lichamelijk onderzoek
  • Psychiatrisch onderzoek
  • Vraaggesprek

Wat veel mensen niet weten is dat u zich goed kunt voorbereiden op de CBR-keuring. Zo leggen wij in de informatiebrochure uit waarnaar gekeken zal worden tijdens het lichamelijk onderzoek, en het bloedonderzoek, en hoe u kunt voorkomen dat u als alcoholmisbruiker wordt aangemerkt.
In de informatiebrochure staan we uitgebreid stil bij het vraaggesprek, nu juist dit onderdeel het grootste struikelblok vormt voor onze clienten. Alle vragen die u tijdens de CBR-keuring zult krijgen, worden behandeld in de informatiebrochure. Wij geven niet alleen aan welke vragen er worden gesteld, maar wij leggen u ook uit waarom bepaalde vragen worden gesteld, en wat de gevolgen zijn van de antwoorden die u hierop kunt geven. Wanneer u weet met welke bedoeling de vragen worden gesteld, bent u volledig voorbereid op de CBR-keuring, waardoor u kunt voorkomen dat u ten onrechte als alcoholmisbruiker wordt aangemerkt, en uw rijbewijs daarom ongeldig zou worden verklaard.

Meer informatie inhoud CBR-keuring >

Waarom informatiebrochure?

De informatiebrochure hebben wij opgesteld omdat wij merkten dat veel van onze clienten volkomen ten onrechte als alcoholmisbruiker werden aangemerkt. Wij zijn er niet op tegen dat werkelijke alcoholmisbruikers uit het verkeer worden geweerd door hun rijbewijs af te maken, maar het is niet terecht wanneer het rijbewijs op onjuiste gronden ongeldig wordt verklaard omdat iemand de vragen van de psychiater wellicht iets “verkeerd” heeft beantwoord omdat hij de strekking van de vragen niet begrijpt.

In onze praktijk zagen we steeds meer clienten die een voor een in de vele strikvragen van de CBR-keuring tuinden. De clienten waren vervolgens veel geld kwijt aan een tweede onderzoek, het indienen van bezwaar en beroep, maar moesten ook enkele maanden het rijbewijs missen hetgeen vaak ook financiele schade en veel frustaties tot gevolg had. Wij meenden dat dit ook anders moest kunnen. Onze eigen clienten bereidden wij al zelf voor wanneer zij bij ons op kantoor kwamen, maar hierin ging teveel tijd zitten, waardoor wij niet meer aan onze normale werkzaamheden toekwamen. Bovendien kostte dit onze clienten ook veel geld.

Wij hebben daarom een informatiebrochure ontwikkeld waardoor wij op een eenvoudige manier veel meer clienten kunnen waarschuwen voor de vele valkuilen die zij tijdens de CBR-keuring tegen zullen komen. Iedereen die de informatiebrochure goed bestudeert, heeft een zeer grote kans om door de CBR-keuring heen te komen. Maar liefst 90% van onze klanten slaagt voor de CBR-keuring, dankzij onze informatiebrochure.

De informatiebrochure biedt u een volledige voorbereiding op alle onderdelen van de CBR-keuring. In de informatiebrochure staan we uitgebreid stil bij het vraaggesprek, nu juist dit onderdeel het grootste struikelblok vormt voor onze clienten. Alle vragen die u tijdens de CBR-keuring zult krijgen, worden behandeld in de informatiebrochure. Wij geven niet alleen aan welke vragen er worden gesteld, maar wij leggen u ook uit waarom bepaalde vragen worden gesteld, en wat de gevolgen zijn van de antwoorden die u hierop kunt geven. Wanneer u weet met welke bedoeling de vragen worden gesteld, bent u volledig voorbereid op de CBR-keuring, waardoor u kunt voorkomen dat u ten onrechte als alcoholmisbruiker wordt aangemerkt, en uw rijbewijs daarom ongeldig zou worden verklaard.

En voor de volledigheid bieden wij bovendien bij uw bestelling een gratis adviesgesprek van maximaal 15 minuten aan, voor het geval u nog vragen hebt naar aanleiding van het lezen van de informatiebrochure. Wij zorgen er voor dat u volledig bent voorbereid op de CBR-keuring!

Informatiebrochure “onderzoek naar de rijgeschiktheid” bestellen >

Uzelf goed voorbereiden op het CBR onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure