Vragen psychiatrisch onderzoek cbr

Zonder deze voorbereiding is de kans erg klein dat u door het onderzoek komt. Het CBR zal dan uw rijbewijs voor meer dan een jaar ongeldig verklaren en dan staat u een erg vervelend en duur traject te wachten van periodieke keuringen. U mag dan pas na een jaar opnieuw proberen door het onderzoek te komen en als u het dan wel haalt, krijgt u na 1, 3, 5 en 10 jaren weer zo’n onderzoek opgelegd om het rijbewijs te behouden.

U doet er daarom verstandig aan om het meteen de eerste keer goed te doen. Dat voorkomt veel ergernis van het gemis van het rijbewijs en latere periodieke keuringen.

U moet weten dat ook mensen die niet of nauwelijks alcohol drinken door het CBR aangemerkt kunnen worden als alcoholmisbruiker. Het onderzoek bestaat uit vier delen:
1. Een bloedonderzoek
2. Een lichamelijk onderzoek
3. Een psychiatrisch onderzoek
4. Een vraaggesprek met de psychiater

Het merendeel van de onderzochte komt zonder problemen door de eerste drie onderdelen van het onderzoek, waaronder dus ook het bloedonderzoek. Daar hoeft u op zich niet voor te vrezen als u ongeveer 2 – 3 maanden voor het onderzoek stopt met het drinken van alcohol.

Het moeilijkste onderdeel is echter het vraaggesprek met de psychiater. U krijgt ongeveer 100 vragen over uw alcoholgebruik op de dag van overtreding en uw normale alcoholgebruik. Dit vraaggesprek bevat veel strikvragen en valkuilen, waardoor zelfs iemand die nauwelijks alcohol drinkt als alcoholmisbruiker kan worden aangemerkt. Uit een onderzoek in 2016 is gebleken dat maar liefst 80% van de onderzochte personen komt niet door dit onderdeel van het onderzoek!! U moet u dus echt hierop voorbereiden.

Welke vragen krijgt u?

Voor een goede voorbereiding op het psychiatrisch onderzoek moet u allereerst weten welke vragen u precies kunt krijgen. Als bijlage bij onze informatiebrochure hebben wij de standaardlijst met vragen gevoegd die wordt gebruikt tijdens het psychiatrisch onderzoek in het kader van de CBR-keuring.

Uitleg bedoeling vragen psychiatrisch onderzoek

In de informatiebrochure geven wij niet alleen aan welke vragen aan u gesteld zullen worden tijdens het psychiatrisch onderzoek, maar wij leggen ook uit waarom die vragen worden gesteld en welk antwoorden kunnen leiden tot een diagnose alcohol- of drugsmisbruik. Met andere woorden, de informatiebrochure biedt u volledig inzicht in de werkwijze van het psychiatrisch onderzoek en geeft u alle informatie die u nodig hebt over de vragen die worden gesteld.

Als u de informatiebrochure goed doorleest en het psychiatrisch onderzoek daarmee goed voorbereidt, is de slagingskans maar liefst 90%. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd gebruik maken van een gratis telefonisch consult met een van onze advocaten.

> Waarnaar wordt gekeken tijdens het CBR psychiatrisch onderzoek

Voorbeeld vragen psychiatrisch onderzoek

Zoals gezegd, bevat het psychiatrisch onderzoek van het CBR veel strikvragen en valkuilen. Om u enig inzicht hierin te geven zullen wij hier kort bij stilstaan.

In ieder onderzoek komt de vraag terug of u uw rijbewijs nodig hebt voor uw werk of belangrijke sociale activiteiten. U zult geneigd zijn om deze vraag met “ja” te beantwoorden, ook in de hoop dat het CBR dan rekening houdt met uw persoonlijke omstandigheden. Wanneer u deze vraag echter met “ja” beantwoordt, kan de psychiater (mede) op basis hiervan tot de diagnose alcoholmisbruik komen. De gedachte hierachter is namelijk dat u door te drinken, en vervolgens onder invloed een motorrijtuig te besturen, bewust uw rijbewijs op het spel hebt gezet. Dit duidt dan volgens de psychiater op een alcoholprobleem. Anders zou u namelijk wel beter hebben nagedacht.

Andere strikvragen zijn:

  • na hoeveel eenheden voelt u het effect van alcohol
  • of u nog steeds hetzelfde effect ervaart bij gebruik van alcohol
  • waarom u ging rijden
  • hoe het rijden ging
  • wat u gedronken had op de bewuste dag
  • waarom u op de bewuste dag bent gaan drinken
  • hoeveel u normaal drinkt
  • waar u naar toe ging en waar u vandaan kwam

Ongetwijfeld zult u denken dat u op deze vragen gewoon antwoord kunt geven, maar u moet goed beseffen dat iedere vraag wordt gesteld met een dubbele bedoeling en dat het antwoord op de ene vraag, ook weer gevolgen heeft op de andere vraag. De vragen zijn zo opgesteld dat u met ogen open erin trapt, zonder het zelf te weten. U denkt zelf dat u de vragen prima hebt beantwoord, maar toch baseert de psychiater hier later zijn diagnose alcoholmisbruik op. Ga nooit onvoorbereid het gesprek aan met de psychiater in; bestel altijd eerst onze uitgebreide informatiebrochure met alle vragen over het psychiatrisch onderzoek van het CBR.

Aanvullend kunnen wij u dan voorbereiden op het onderzoek in een persoonlijk gesprek met een van onze CBR-specialisten of via een beoordeling van de vragenlijst. U vult de vragenlijst in en u kunt uw zaak daarna aanmelden via het aanmeldingsformulier op deze website. Hierin geeft u aan dat u graag advies wenst te ontvangen.
Aan de hand van een standaardvragenlijst kunnen wij al snel beoordelen of uw antwoorden goed zijn en waar u eventueel nog antwoorden moet verbeteren. Met deze aanvullende voorbereiding vergroot u de kans om door het onderzoek te komen aanmerkelijk.

Uzelf goed voorbereiden op het CBR onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure