Persistentie – CBR onderzoek

Een van de onderdelen waarnaar gekeken wordt tijdens het CBR onderzoek bij de psychiater is persistentie.

Wat is persistentie?

Persistentie is het blijven drinken van (een overmatige hoeveelheid) alcohol terwijl dit u steeds maar weer in de problemen brengt. Dit kunnen problemen op het werk zijn of problemen met justitie (aanhoudingen vanwege rijden onder invloed van alcohol).  Het gaat om het aanhoudend alcoholgebruik, ondanks de evident nadelige effecten hiervan.

Persistentie als aanwijzing alcoholmisbruik

Persistentie vormt een belangrijke aanwijzing voor alcoholmisbruik. De psychiater van het CBR zal dan ook zijn best doen om vast te stellen of er bij u sprake is van persistentie. Iemand die steeds weer in de problemen komt door overmatig gebruik van alcohol, heeft een ernstig alcoholprobleem. De psychiater zoekt of er sprake is van een sociale dysfunctie.

Hoe wordt persistentie vastgesteld?

Persistentie kan door de psychiater worden vastgesteld tijdens het onderzoek naar uw alcoholgebruik. De vragen die u krijgt tijdens dit onderzoek zijn erop gericht om vast te stellen of u wel eens in de problemen bent gekomen door alcoholgebruik. Men zal vragen naar de omstandigheden rondom de aanhouding, maar ook naar eventuele eerdere aanhoudingen en andere problemen met justitie of het werk.
Concreet gaat het om de vraag of u eerder in gevaarlijke situaties terecht bent gekomen of met politie en justitie in aanraking bent gekomen door herhaaldelijk gebruik van alcohol.

Bij  de vragen die gericht zijn op het vaststellen van het gebruik zitten erg gemene vragen. U moet uw antwoorden daarom in z'n algemeenheid goed voorbereiden. De anamnese moet natuurlijk wel betrouwbaar zijn. Het is belangrijk om vooraf te weten over welke informatie de psychiater beschikt.
Denkt u dus met het ene antwoord een persistentiee te voorkomen, dan pakken ze u met datzelfde antwoord op een ander onderdeel. Alleen met een afgewogen antwoord (maatwerk dus!) kunt u voorkomen dat de psychiater tot de diagnose alcoholmisbruik komt.

Met name wanneer u in de afgelopen 5 jaren eerder een EMA-cursus hebt afgegrond (laatste datum EMA-cursus is bepalend) moet u erg goed oppassen nu deze recidive op zichzelf al wordt gezien als persistentie. Is er dus sprake van recidive, dan staat u al op achterstand en is een goede voorbereiding op het onderzoek nog belangrijker!

Voorbereiding Onderzoek bij de psychiater

Wat veel mensen niet weten is dat u het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid kunt voorbereiden om zo te voorkomen dat de psychiater persistentie bij u vaststelt. Wij hebben daartoe een speciale en uitgebreide informatiebrochure ontwikkeld ter voorbereiding op dit CBR onderzoek. In de brochure leggen wij precies uit welke vragen u gaat krijgen en met welke bedoeling deze vragen worden gesteld. Ook leggen wij uit wat de consequenties zijn van verschillende antwoorden, zodat u inzicht krijgt hoe u in uw situatie de vragen van de psychiater het beste kunt beantwoorden.

Daarnaast bereiden wij cliënten ook voor in een persoonlijk gesprek. Wij zullen dan met u alle vragen doornemen en u helpen bij het bepalen van de beste antwoorden voor uw persoonlijke situatie. Wij kijken hierbij voor wat betreft persistentie naar de omstandigheden waaronder u bent aangehouden en de overige kenbare problemen in uw leven.

> Opties voorbereiding CBR onderzoek naar uw alcoholgebruik

Persistentie vastgesteld door psychiater?

Bent u al  bij de psychiater geweest en komt hij tot de diagnose alcoholmisbruik vanwege persistentie? Neem dan direct contact op met een van onze gespecialiseerde CBR-advocaten zodat we snel kunnen bekijken of er nog een mogelijkheden bestaan tot verbetering van uw antwoorden, het aanvragen van een tweede onderzoek of juist het inschakelen van een eigen psychiater voor een contra-expertise. Uiteraard zullen wij ook voor u nagaan of er goede mogelijkheden zijn om het rapport van de psychiater en de (latere) beslissing van het CBR aan te vechten in een bezwaarprocedure al dan niet gecombineerd met een voorlopige voorziening om met spoed uw rijbewijs terug te krijgen.

Op basis van het rapport van de psychiater kunnen wij snel tot een concreet en volledig advies komen over uw mogelijkheden. Meld uw zaak aan via het aanmeldingsformulier op deze website voor een vrijblijvend advies.
Aan het advies zijn wel kosten verbonden.. Het uurtarief is € 135,00 excl. BTW per uur. Gemiddeld genomen kost een advies ons ongeveer 2 uur werk.

< Terug naar factoren voor alcoholmisbruik

Uzelf goed voorbereiden op het CBR onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure