Verschil CBR onderzoek rijgeschiktheid en Eigen verklaringsprocedure

Het is belangrijk dat u het verschil weet tussen het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid en de Eigen verklaringsprocedure. In beide gevallen krijgt u te maken met een onderzoek bij een psychiater, waarbij steeds onderzocht wordt of u geschikt bent om motorrijtuigen te besturen. Toch is er een duidelijk verschil in de procedure zelf, en de wijze waarop het onderzoek wordt verricht. Dit verschil is van belang voor u bij de voorbereiding van van het onderzoek bij de psychiater, en ook voor de informatiebrochure die u moet bestellen.

CBR onderzoek rijgeschiktheid

U krijgt met het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid te maken wanneer u net bent gepakt met rijden onder invloed van alcohol of drugs. Nadat u bent aangehouden, krijgt u te maken met een strafrechtelijk traject, en verder kan het CBR aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid worden opgeleggen. Het CBR zal u doorsturen naar een psychiater die het onderzoek voor het CBR zal verrichten.

Een belangrijk verschil met de Eigen verklaringsprocedure is dat het onderzoek naar de rijgeschiktheid tevens is gericht op de laatste overtreding. De psychiater zal een groot aantal (strik)vragen aan u stellen over de laatste keer dat u bent aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol of drugs. Deze vragen zijn moeiljk te beantwoorden, en dienen goed te worden voorbereid om te voorkomen dat u ten onrechte als alcoholmisbruiker of drugsmisbruiker wordt aangemerkt.

Ter voorbereiding op het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid dient u de informatiebrochure te bestellen via www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl. De informatiebrochure kost € 65,00 incl. BTW.

Eigen verklaringsprocedure CBR

De eigen verklaringsprocedure komt pas aan de orde wanneer het CBR uw rijbewijs eerder ongeldig heeft verklaard. Om uw rijbewijs (na een jaar) weer terug te krijgen, moet u een formulier invullen met vragen over de rijgeschiktheid. Dit formulier heet ook wel de Eigen verklaring. Indien uw rijbewijs eerder ongeldig is verklaard wegens alcohol- of drugs, moet u dan bij vraag 4 op het formulier “ja” invullen. U zult dan weer eerst een onderzoek moeten ondergaan bij een door het CBR aangewezen psychiater.

Het verschil met het onderzoek naar de rijgeschiktheid is dat u nu tijdens de keuring bij de psychiater geen vragen meer krijgt over de laatste overtreding, waarbij u gepakt bent wegens rijden onder invloed van alcohol of drugs. Dat is verleden tijd; daar kijkt de psychiater niet meer na. Het zal nu gaan om uw alcohol- of drugsgebruik in het afgelopen jaar. Toch moet u nog goed oppassen tijdens het onderzoek, zodat u niet de “verkeerde” antwoorden geeft.

Wij hebben daarom een informatiebrochure opgesteld om u voor te bereiden op dit onderzoek. In de informatiebrochure leggen wij uit welke vragen u krijgt, en met welke bedoeling deze vragen worden gesteld, zodat voorkomen kan worden dat u in de (strik)vragen tuint. Ook informeren wij u over het bloed- of urineonderzoek, en wat u kunt doen om te voorkomen dat de waarden te hoog uitvallen. Wij geven ook tips voor een second opinion, voor het geval de waarden toch te hoog blijken te zijn. Met de informatiebrochure voorkomt u dat u uw rijbewijs nog een jaar kwijt bent.

De informatiebrochure ter voorbereiding op het psychiatrisch onderzoek in het kader van de Eigen verklaringsprocedure kunt u bestellen via www.eigenverklaringsprocedurecbr.nl. De informatiebrochure kost € 45,00 incl. BTW.

Welke informatiebrochure bestellen?

Welke informatiebrochure moet u nu precies bestellen. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de beantwoording van de volgende vragen:

1. Moet u de keuring bij de psychiater ondergaan omdat u kort geleden bent gepakt wegens rijden onder invloed van alcohol of drugs?

2. Heeft u een formulier “Eigen verklaring” ingevuld om een eerder ongeldig verklaard rijbewijs terug te krijgen, en moet u nu van het CBR gekeurd worden door een psychiater?

Uzelf goed voorbereiden op het CBR onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure