Inhoud informatiebrochure CBR onderzoek

Met de informatiebrochure bent u volledig voorbereid op het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid. De brochure bevat alle informatie die u moet weten.

In de informatiebrochure leggen wij u uit wat het onderzoek naar de rijgeschiktheid precies inhoudt, waarop u zal worden onderzocht en welke vragen zullen worden gesteld. De informatiebrochure bevat veel tips en waarschuwingen voor (strik)vragen. Wij leggen u de strekking en achtergronden bij de belangrijkste vragen uit zodat u begrijpt waarom de vragen worden gesteld. Dit geeft u meer kans om de vorderingsprocedure met goed gevolg te doorlopen en uw rijbewijs te behouden.

De informatiebrochure is zeer uitgebreid en bevat ruim 50 pagina’s. De brochure bevat onder meer de volgende onderwerpen:

 • Voorwaarden voor onderzoek naar de rijgeschiktheid
  Het is belangrijk om te weten aan welke voorwaarden voldaan moet zijn voordat het CBR mag besluit tot het opleggen van een onderzoek naar de rijgeschiktheid. Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit van het CBR een bezwaarschrift indienen.
 • Betalingsregeling
  In sommige gevallen kunt u een betalingsregeling aanvragen voor de kosten van het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Wij leggen u uit hoe u dit kunt doen en wat de (strategische) voordelen zijn om een betalingsregeling aan te vragen.
 • Bloed-/urineonderzoek
  Onderdeel van het onderzoek naar de rijgeschiktheid is het bloedonderzoek. Wij leggen u uit op welke bloedwaarden uw bloed wordt onderzocht en wat de verschillende waarden precies betekenen en wanneer deze tot de diagnose alcoholmisbruik kunnen leiden. Indien het onderzoek naar de rijgeschiktheid is opgelegd vanwege rijden onder invloed van drugs, zal een urineonderzoek plaatsvinden. Ook ten aanzien van het urineonderzoek leggen wij uit op welke parameters uw urine onderzocht zal worden en hoe lang u voor het onderzoek geen drugs gebruikt mag hebben.
 • Lichamelijk en medisch onderzoek
  Onderdeel van het onderzoek naar de rijgeschiktheid is het lichamelijk en medisch onderzoek. Wij leggen u uit wat het lichamelijk- en medisch onderzoek precies inhoudt, en naar welke kenmerken en symptomen de arts precies op zoek is.
 • Psychiatrisch onderzoek
  Het psychiatrisch onderzoek vormt een gedeelte van het algemene vraaggesprek Wij leggen u uit wat het psychiatrisch onderzoek precies inhoudt, en naar welke kenmerken en symptomen de arts precies op zoek is.
 • Anamnese (vraaggesprek)
  Onderdeel van het onderzoek naar de rijgeschiktheid is het vraaggesprek met de keurend psychiater. Wij leggen u uit wat het vraaggesprek precies inhoudt, welke vragen er onder meer gesteld zullen worden en waar de valkuilen precies zitten. Wij zorgen ervoor dat u volledig voorbereid het vraaggesprek ingaat en dat u begrijpt met welke achterliggende bedoeling en strekking bepaalde vragen worden gesteld. Dit vergroot de kans dat u het onderzoek naar de rijgeschiktheid met goed gevolg kunt doorlopen.
 • Inzage- en blokkeringsrecht
  Voor dat het rapport van de psychiater (ook wel verslag van bevindingen genoemd) naar de psychiater naar het CBR wordt gestuurd, mag u dit eerst inzien. Wij leggen u onder meer uit waar u op moet letten.
 • Voorlopig besluit en tweede onderzoek
  Nadat de psychiater zijn verslag van bevindingen heeft doorgestuurd naar het CBR zal het CBR een (voorlopig) besluit nemen. Indien het CBR besluit om uw rijbewijs ongeldig te verklaren, heeft u het recht om een tweede onderzoek (contra-expertise) aan te vragen. Wij adviseren u over de mogelijkheden.
 • Definitie besluit en bezwaar
  Wanneer het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaard, moet u het rijbewijs binnen enkele dagen inleveren. Wij adviseren u over uw mogelijkheden om hiertegen bezwaar aan te tekenen en een voorlopige voorziening aan te vragen om uw rijbewijs zo snel mogelijk weer terug te krijgen.
 • Bijlagen
  Bij de informatiebrochure ontvangt u voorbeelden van verslagen van bevindingen waarin u zelf kunt lezen welke vragen de keurend psychiater stelt, en hoe de psychiater tot de diagnose alcoholmisbruik komt.
  Ook ontvangt u een formulier “inkomsten en uitgaven” voor de aanvraag van een betalingsregeling en u ontvangt een stroomschema zodat u zelf kunt nagaan of het CBR aan u terecht een onderzoek naar de rijgeschiktheid heeft opgelegd.
Uzelf goed voorbereiden op het CBR onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure